Rachvipa MRI Center Website

รัชวิภา MRI เป็นศูนย์ MRI ที่ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจ ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI และ ISO 9001:2008

iamdr ได้พัฒนาเว็บไซต์แห่งใหม่ให้กับ รัชวิภา เอ็ม อาร์ ไอ เซ็นเตอร์ เพื่อเป็นเว็บไซต์องค์กร โดยเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่การทำความเข้าใจในธุรกิจ การเขียนเนื้อหาประกอบเว็บไซต์ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ผลลัพธ์

เว็บไซต์ www.rachvipamri.com ได้เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 58 ที่ผ่านมา