drbook (currently develop)

ตำราแพทย์ที่มีเนื้อหาเข้ากับบริบทโรคและระบบการรักษาพยาบาลในสังคมนั้นๆ เป็นสิ่งจำเป็นในทุกสังคม ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน 

แต่เนื่องจากตำราแพทย์นั้นมักมีขนาดที่ใหญ่และน้ำหนักที่มาก ทำให้การพกพาทำได้ไม่สะดวก ในขณะที่ตำราแพทย์ที่อยู่ในลักษณะ E-book ก็ยังมีไม่มาก ส่วนแอพพลิเคชั่นสำหรับอ่าน E-book ที่มีในไทยนั้น ออกแบบมาสำหรับการอ่านหนังสือทั่วไปเป็นหลัก ในขณะที่การอ่านตำราแพทย์มักจะต้องอ่านสลับหน้าไปมาเพื่อการอ้างอิงอยู่เสมอ ทำให้ฟังก์ชั่นที่มีไม่เหมาะสมเท่าใดนัก อีกทั้งเนื้อหาทางการแพทย์ยังมักต้องมีการคำนวณอยู่เสมอ เช่น การคำนวณขนาดของยา การคำนวณค่าผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ หากสามารถทำได้จากในแอพพลิเคชั่นเลยคงดี

จากปัญหาหลายๆอย่าง นี่จึงเป็นสาเหตุที่เราพัฒนา drbook ขึ้นมา เราตั้งใจจะให้เป็นแหล่งรวมตำราแพทย์ที่ครบวงจรที่สุดในประเทศไทย

ผลลัพธ์

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนา คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นปี 2558