นักเรียนมัธยมค้นพบ DNA Mutation ที่อาจมีส่วนช่วยผลิตยาต้าน HIV

3043613-inline-i-0-this-17-year-old-has-discovered-dna-mutations-that-could-combat-hiv-and-meningitis

(ภาพจาก: Fast Company)

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวเด็กนักเรียนมัธยมค้นพบการ DNA mutation ที่อาจมีส่วนช่วยในการผลิตยาต้าน HIV และเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ชนะเลิศโครงการ Intel Science Talent Search เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเริ่มโครงการนี้ด้วยความอยากรู้อยากเห็น (I was doing it out of curiosity) เรารู้เกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนนาการ แต่เรายังไม่รู้ว่า mutation จะช่วยเราเข้าใจความเป็นมนุษย์ได้มากขึ้นได้อย่างไร

โครงการนี้ทำโดยการตรวจสอบ DNA sequence 179 ชิ้นจากส่วนต่างๆของโลก แต่ละ sequence มี 3 ล้าน base pair ซึ่งเกินกว่าที่จะวิเคราะห์ด้วยมนุษย์ เขาจึงเขียน machine learning algorithm ขึ้นมาสำหรับวิเคราะห์ จนค้นพบ mutation ที่อาจมีประโยชน์ 130 อัน

ก็นับว่าเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมครับ ผมชอบประโยคที่เขาพูดว่า I was doing it out of curiosity ผมว่าความอยากรู้อยากเห็นนี้สำคัญมากในการเรียนรู้เรื่องต่างๆ มันควรเป็นหัวใจหลักของการศึกษา มากกว่าการเรียนเพราะต้องเรียน

แต่ก็นับว่าเขามีความได้เปรียบเด็กไทยในหลายๆเรื่อง เกิดมีเด็กมัธยมบ้านเราคนนึงพูดขึ้นมาว่าอยากวิเคราะห์ DNA sequence ด้วย machine learning algorithm นี่ก็อาจจะลำบากอยู่

ที่มา: This 17-Year-Old Has Discovered DNA Mutations That Could Combat HIV And Meningitis

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *