สุดยอดอาชีพในสาย Healthcare ที่ทำเงินมากที่สุดในปี 2015

บทความ The Best Jobs In Healthcare In 2015 ของ Forbes Magazine ได้สรุปสถิืติอาชีพในสาย Healthcare ที่น่าสนใจ 10 อันดับดังนี้

1. Pharmacist (เภสัชกร)

ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อปี  ~ 3,733,440 บาท
อัตราการเติบโตของอาชีพสายนี้จนถึงปี 2022 : 14%

0x600

 2. Podiatrist (นักบาทานามัย)

หรือผู้เชี่ยวชาญเรื่องเท้า ในประเทศไทยสาขานี้ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก แต่ในอเมริกาแล้วมีความต้องการเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียว
ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อปี  ~ 3,726,080 บาท
อัตราการเติบโตของอาชีพสายนี้จนถึงปี 2022 : 23%

0x600 (1)

3. Physical therapist (นักกายภาพบำบัด)

ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อปี  ~ 2,555,520 บาท
อัตราการเติบโตของอาชีพสายนี้จนถึงปี 2022 : 36%

0x600 (2)

4. Dental hygienist (ทันตานามัย)

ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อปี  ~ 2,246,720 บาท
อัตราการเติบโตของอาชีพสายนี้จนถึงปี 2022 : 33%

0x600 (3)

5. Audiologist (นักตรวจการได้ยิน)

ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อปี  ~ 2,231,040 บาท
อัตราการเติบโตของอาชีพสายนี้จนถึงปี 2022 : 34%

0x600 (4)

6. Dietitian (นักกำหนดอาหาร)

ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อปี  ~ 1,767,680 บาท
อัตราการเติบโตของอาชีพสายนี้จนถึงปี 2022 : 21%

0x600 (5)

7. Medical technologist (นักเทคนิคการแพทย์)

ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อปี  ~ 1,530,240 บาท
อัตราการเติบโตของอาชีพสายนี้จนถึงปี 2022 : 22%

0x600 (6)

8. Physiologist (นักสรีรวิทยา)

ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อปี  ~ 1,366,080 บาท
อัตราการเติบโตของอาชีพสายนี้จนถึงปี 2022 : 19%

0x600 (7)

9. Medical laboratory technician (พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์)

ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อปี  ~ 1,093,120 บาท
อัตราการเติบโตของอาชีพสายนี้จนถึงปี 2022 : 22%

0x600 (8)

10. Optician (นักประกอบแว่น)

ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อปี  ~ 1,066,560 บาท
อัตราการเติบโตของอาชีพสายนี้จนถึงปี 2022 : 23%

0x600 (9)

อ้างอิงจาก Forbes 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *